Snažíme se působit na poli vzdělávání odborného zdravotnického personálu, proto zajišťujeme účast našich zákazníků na odborných akcích pořádaných našimi dodavately nebo odbornými společnostmi a sdruženími.

  • Prospektivní studie
  • Retrospektivní studie
  • Kongresy
  • Odborné kurzy
  • Školení
  • Workshopy