Spinální implantáty

  • Krční (C1-C7)

  • Hrudní (T1-T12)

  • Bederní (L1-L5)

  • Sakrální