GDPR

Alinex s.r.o.  na základě provedeného posouzení nemá určeného pověřence pro ochranu osobních údajů neboli DPO (anglicky Data Protection Officer)  a pro své zákazníky má zpracovanou směrnici ZDE. Při jakékoliv potřebě zležitosti týkající se problematiky GDPR směřujte prosím na kontakt: gdpr@alinex.cz


Obaly

Alinex s.r.o.  má uzavřenu smlouvu o Sdruženém plnění v systému EKOKOM.


Elektroodpady

Jsme členy Kolektivního systému k nakládání s odpadními elektrickými a elektronickými zařízeními (OEEZ) systému RETELA.


Léčiva

Schválení pro distribuci léčiv SÚKL.


Rentgenová technika

Vydáno povolení SÚJB k nakládání se zdroji ionizujícího záření.


Servisní organizace

Zařazení do seznamu servisních organizací zdravotnické techniky na Ministerstvu zdravotnictví.


Veřejné soutěže

Zařazení do seznamu Kvalifikovaných dodavatelů vedený u Ministerstva pro místní rozvoj.